Kjøttandel med ung ku/kvige

Nå er vi endelig klare for å dele kjøttandeler med ung ku/kvige med dere. Dette er svært eksklusiv mat som kommer rett fra marka til våre bord. Det hender at kuer får en kalv, men ikke tar seg igjen. Og det hender at kviger aldri tar seg. Disse blir vanligvis slaktet om høsten når de kommer hjem fra skogsbeite. På Nordby vet man allerede nå at det er ei slik ung ku i år, sommersesongen vil vise om det blir flere? Ett dyr er 8 andeler, derfor venteliste utover 8 andeler. Nøyaktig hva slaktevekta blir vet man ikke på forhånd, men normalt er det 220-250 kg minus 30-35% bein og avskjær. Stikkord her er altså VENTELISTE. Påmending HER.

Ledige andeler av kalv, lam og egg!

Spiser du kjøtt? Hadde det ikke vært fint å vite at kjøttet du spiser kommer fra dyr som har det bra? Og at du visste hvem som stelte dyrene, og at du kunne påvirke produksjonen? Bli andelshaver da vel! Meld deg på her

Lammene våre holder til på Aslaksrudi Åsbygda i nærheten av Jevnaker, og kalvene på Nordby, også i Jevnaker (se mer info her på hjemmesiden). Både lam og kalver beiter i Nordmarka om sommeren.

Kalvene slaktes hjemme på gården. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i februar (2021). En andel er for 1/8 kalv, som gir ca 20-23 kg kjøtt. Andel kalv: kr 4 450.

Økologisk lam fra Aslaksrud gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for et halvt (1/2) lam, som gir ca 10 kg kjøtt. Andel lam: kr 1 550.

Andelene hentes på Nordby/Aslaksrud eller på drop-punkt i Oslo. Og vi skal nok få andelen til deg om det ikke er naturlig å hente noen av disse stedene 😉 Bare ta kontakt, dette ordner vi sammen: post@hadelandel.no.

Hønene koser seg på Granli og eggene sykles/kjøres rundt til oss av bonden med jevne og ujevne mellomrom. Egg kan også plukkes opp på drop-punkt i Oslo. Andelshaverne deler på egg fra 35 glade og fornøyde høner fra mai til april (2021). Eggandel: kr 1 660.

Informasjonsmøte 17.03 kl 18

52293349_1238462579642322_8120818240793346048_o

Nysgjerrig på hva andelslandbruk er og hva Hadeland Andelslandbruk driver med? Ønsker du tilgang på kortreist, bærekraftig, rettferdig og smakfull mat? Kom til Nordby da vel! 🙂
Søndag 17.03 kl 18. Bakkavege 30, 3520 Jevnaker

Trykk her og sett deg på mailinglista vår, så varsler vi deg når påmeldingen åpner

Påmeldingen åpner snart!

Snart åpner påmeldingen og da er det bare å mikse og matche andeler!

Er du interessert i å bli andelshaver; ta kontakt på e-post: post@hadelandel.no eller telefon 97131760 så sikrer du deg plass allerede nå.

Grønnsaksandel
Økologiske* grønnsaker, urter, blomster, osv, fra Nordby gård. Voksne trenger en hel (1) andel og ungdom 10-18 år en halv (0,5) andel, barn under 10 år er gratis. Hel grønnsaksandel: kr 3 100. Dersom du ønsker ferdig høstede grønnsaker kan du betale Høsteservice: kr 300

Kjøttandel utegris
Økologiske* utegriser fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for en sjettedels (1/6) gris, som gir ca 20 kg kjøtt. Andel gris: kr 3 250. Vi slakter noen av grisene hjemme. Om du ønsker det kommer et hjemmeslakttillegg på kr 675

Kjøttandel kalv
Kalver fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i februar (2018). En andel er for en åttendedels (1/8) kalv, som gir ca 20-23 kg kjøtt. Andel kalv: kr 4 500.

Kjøttandel lam
Økologisk lam fra Aslaksrud gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for et halvt (1/2) lam, som gir ca 10 kg kjøtt. Andel lam: kr 1 500.

Egg
Økologiske* egg fra Granli Økologiske Småbruk. Andelshaverne deler på egg fra 35 glade og fornøyde høner fra mai til april (2018). Eggandel: kr 1 500.

Andelsinnskudd/Innmeldingsavgift
Innmeldingsavgift er en engangsinnbetaling for andelshavere over 18 år. Den er satt til kr 200 og vil bidra til samvirkets egenkapital.

*Under omlegging. Gårdene vil i karensperioden dyrke etter økologiske prinsipper

Velkommen til informasjonsmøter

falang_10-07-2016_0007

Samling/informasjonsmøte for oss andelshavere og andre som er interesserte i andelsladbruket vårt. Her skal vi snakke om neste sesong, utveksle ideer og synspunkter og bli bedre kjent. På «sakslisten» vil blant annet dyrkningsplan/produksjonsplan, økonomi og framtidsvyer stå.

Tirsdag 24.01.17 kl 19:00 i lokalene til DypYoga hos andelshaverne Naema og Henrik (starttidspunkt kan bli endret)
adr: Ruseløkkveien 50, 0251 Oslo
Onsdag 25.01.17 kl 18:00 på Nordby hos Mari og Bjørge i gardsbarnehagen
adr: Bakkavegen 30 – 3520 Jevnaker

Hadeland Andelslandbruk ønsker ren og naturlig mat og har knyttet til seg tre gårder som alle ligger i nærheten av Jevnaker sentrum. Jevnaker er ca en times kjøring fra Oslo: 
Nordby gård i Jevnaker dyrker økologiske* grønnsaker og produserer kalvekjøtt og økologisk* kjøtt fra utegris.
Aslaksrud gård i Åsbygda driver økologisk (Debio godkjent) med planteoppal og sau. De produserer økologisk lammekjøtt og skinn, og leverer småplanter til Norby.

Granli økologiske småbruk i Jevnaker produserer økologiske* egg.

Hadeland Andelslandbruk er organisert som et samvirke med årsmøtet som øverste organ og Kjernegruppe (styre) som bindeledd mellom andelshaverne og gårdbrukerne. Her kan du påvirke som andelshaver! Andelshaverne er både lokale og fra Osloområdet. Vi møtes på jordet og på gårdene til arbeid og sosiale arrangement som åpningsdag, sommerfest, høstfest, kuslipp, sausesanking, kurs osv. Medvirkningen og de sosiale møtepunktene knytter oss sammen og gir andelshavere mulighet til å forstå bedre hva det vil si å være bonde, hva som skal til for å produsere mat. Produksjonen vår er vårt felles ansvar.

Vi har drop-punkt i Oslo hvor andelshaverne kan hente grønnsaker, egg og kjøtt gjennom sesongen. Vi har også felles lagring i jordkjeller og frysere. 

Grønnsaksandel 
Økologiske* grønnsaker, urter, blomster, osv, fra Nordby gård. Voksne trenger en hel (1) andel og ungdom 10-18 år en halv (0,5) andel, barn under 10 år er gratis. Prisen for en hel andel er ca kr 2900.

Kjøttandel utegris
Økologiske* utegriser fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for en sjettedels (1/6) gris, som gir ca 20 kg kjøtt. Prisen for en andel blir ca kr 2700. 

Kjøttandel kalv
Kalver fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i februar (2018). En andel er for en åttendedels (1/8) kalv, som gir ca 20-23 kg kjøtt. Prisen for en andel blir ca kr 4000.

Kjøttandel lam
Økologisk lam fra Aslaksrud gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for et halvt (1/2) lam, som gir ca 10 kg kjøtt. Prisen for en andel blir ca kr 1400.

Egg
Økologiske* egg fra Granli Økologiske Småbruk. Andelshaverne deler på egg fra 25 glade og fornøyde høner fra mai til april (2018). Prisen for en andel blir ca. kr 1100.

Innmeldingsavgift
Innmeldingsavgift er en engangsinnbetaling for andelshavere over 18 år. Den er satt til kr 200 og vil bidra til samvirkets egenkapital.

*Under omlegging. Gårdene vil i karensperioden dyrke etter økologiske prinsipper

Andelslandbruk
Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene.
Det unike med andelslandbruk er at du som andelshaver først og fremst forplikter deg til å opprettholde en gitt måte å produsere mat på, mens betalingen for en viss mengde produkt kommer i andre rekke.
De tre pilarene i andelslandbruk er:
1. Dialog mellom bonden og forbrukeren
2. Delt avling – delt risiko
3. Åpen og gjennomsiktig økonomi

Hadeland andelslandbruk
www.hadelandel.no 
www.facebook.com/hadelandel 
post@hadelandel.no 
telefon: 97 13 17 60