Bærekraft i praksis

Å være andelsbonde er i vinden for tiden!

Nå kan du kalle deg bonde uten å være spesielt bondsk – bare du er deleier i et andelslandbruk sier Yngve Ekern (http://www.yngveekern.no). Du kan altså bli hobbybonde og del av en raskt voksende bevegelse. Antallet andelslandbruk er tidoblet på tre år. Det betyr at stadig flere vanlige – gjerne urbane! – folk bryr seg om hvordan maten vår blir til.

IMG_0889

Ferske grønnsaker rett fra jorda!

Synes du det høres fristende ut å høste dine egne grønnsaker? Det kan du enkelt gjøre som andelbonde hos Hadeland andelslandbruk. Vi planlegger, dyrker og høster i fellesskap. Du melder deg på, betaler din andel og møter opp på Falang gård i Vestre Gran. Her kan du komme å gå som du vil i sesongen, være med å så frø, plante ut småplanter, luke og ikke minst høste!

Vår gartnergruppe vil forberede, legge til rette og passe på slik at vi får en best mulig avling. Men vi er avhengig av mange hjelpsomme hender.

Sosialt er det også – hvis du vil!

Det er hyggelig å slå av en prat når du treffer andre på åkeren og delta i et sosialt fellesskap. En andelsbonde forplikter seg til å bidra med noen timer dugnad (inntil 6 timer) i løpet av sesongen. Dette fordi vi ønsker at andelsbonden skal ha et forhold til jorda og stedet maten dyrkes på. Vi håper mange vil sette pris på å treffes til dugnad eller sommerfest.

Du er velkommen til både å nyte og yte! Bruk vårt samlingshus og nyt landskapet (vi lokker med brødbakst i bakerovnen under fellesdugnader).

img_1467-1

 

Dyrevelferd

Andelslandbruk er direkte samarbeid mellom bonde og forbruker, og gir tilgang til lokalprodusert, fersk og variert mat, som er produsert med tanke på rettferdighet, miljø og dyrevelferd.  Hos oss får du ikke bare et forhold til jorda og stedet, men også dyra.

Dyr som går ute på beite er med på å hindre gjengroing av kulturlandskapet samtidig som de får et lykkelig liv mht helse og trivsel, vinn – vinn for begge parter.