Velkommen til informasjonsmøter

falang_10-07-2016_0007

Samling/informasjonsmøte for oss andelshavere og andre som er interesserte i andelsladbruket vårt. Her skal vi snakke om neste sesong, utveksle ideer og synspunkter og bli bedre kjent. På «sakslisten» vil blant annet dyrkningsplan/produksjonsplan, økonomi og framtidsvyer stå.

Tirsdag 24.01.17 kl 19:00 i lokalene til DypYoga hos andelshaverne Naema og Henrik (starttidspunkt kan bli endret)
adr: Ruseløkkveien 50, 0251 Oslo
Onsdag 25.01.17 kl 18:00 på Nordby hos Mari og Bjørge i gardsbarnehagen
adr: Bakkavegen 30 – 3520 Jevnaker

Hadeland Andelslandbruk ønsker ren og naturlig mat og har knyttet til seg tre gårder som alle ligger i nærheten av Jevnaker sentrum. Jevnaker er ca en times kjøring fra Oslo: 
Nordby gård i Jevnaker dyrker økologiske* grønnsaker og produserer kalvekjøtt og økologisk* kjøtt fra utegris.
Aslaksrud gård i Åsbygda driver økologisk (Debio godkjent) med planteoppal og sau. De produserer økologisk lammekjøtt og skinn, og leverer småplanter til Norby.

Granli økologiske småbruk i Jevnaker produserer økologiske* egg.

Hadeland Andelslandbruk er organisert som et samvirke med årsmøtet som øverste organ og Kjernegruppe (styre) som bindeledd mellom andelshaverne og gårdbrukerne. Her kan du påvirke som andelshaver! Andelshaverne er både lokale og fra Osloområdet. Vi møtes på jordet og på gårdene til arbeid og sosiale arrangement som åpningsdag, sommerfest, høstfest, kuslipp, sausesanking, kurs osv. Medvirkningen og de sosiale møtepunktene knytter oss sammen og gir andelshavere mulighet til å forstå bedre hva det vil si å være bonde, hva som skal til for å produsere mat. Produksjonen vår er vårt felles ansvar.

Vi har drop-punkt i Oslo hvor andelshaverne kan hente grønnsaker, egg og kjøtt gjennom sesongen. Vi har også felles lagring i jordkjeller og frysere. 

Grønnsaksandel 
Økologiske* grønnsaker, urter, blomster, osv, fra Nordby gård. Voksne trenger en hel (1) andel og ungdom 10-18 år en halv (0,5) andel, barn under 10 år er gratis. Prisen for en hel andel er ca kr 2900.

Kjøttandel utegris
Økologiske* utegriser fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for en sjettedels (1/6) gris, som gir ca 20 kg kjøtt. Prisen for en andel blir ca kr 2700. 

Kjøttandel kalv
Kalver fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i februar (2018). En andel er for en åttendedels (1/8) kalv, som gir ca 20-23 kg kjøtt. Prisen for en andel blir ca kr 4000.

Kjøttandel lam
Økologisk lam fra Aslaksrud gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for et halvt (1/2) lam, som gir ca 10 kg kjøtt. Prisen for en andel blir ca kr 1400.

Egg
Økologiske* egg fra Granli Økologiske Småbruk. Andelshaverne deler på egg fra 25 glade og fornøyde høner fra mai til april (2018). Prisen for en andel blir ca. kr 1100.

Innmeldingsavgift
Innmeldingsavgift er en engangsinnbetaling for andelshavere over 18 år. Den er satt til kr 200 og vil bidra til samvirkets egenkapital.

*Under omlegging. Gårdene vil i karensperioden dyrke etter økologiske prinsipper

Andelslandbruk
Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene.
Det unike med andelslandbruk er at du som andelshaver først og fremst forplikter deg til å opprettholde en gitt måte å produsere mat på, mens betalingen for en viss mengde produkt kommer i andre rekke.
De tre pilarene i andelslandbruk er:
1. Dialog mellom bonden og forbrukeren
2. Delt avling – delt risiko
3. Åpen og gjennomsiktig økonomi

Hadeland andelslandbruk
www.hadelandel.no 
www.facebook.com/hadelandel 
post@hadelandel.no 
telefon: 97 13 17 60