Ledige andeler av kalv, lam og egg!

Spiser du kjøtt? Hadde det ikke vært fint å vite at kjøttet du spiser kommer fra dyr som har det bra? Og at du visste hvem som stelte dyrene, og at du kunne påvirke produksjonen? Bli andelshaver da vel! Meld deg på her

Lammene våre holder til på Aslaksrudi Åsbygda i nærheten av Jevnaker, og kalvene på Nordby, også i Jevnaker (se mer info her på hjemmesiden). Både lam og kalver beiter i Nordmarka om sommeren.

Kalvene slaktes hjemme på gården. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i februar (2021). En andel er for 1/8 kalv, som gir ca 20-23 kg kjøtt. Andel kalv: kr 4 450.

Økologisk lam fra Aslaksrud gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for et halvt (1/2) lam, som gir ca 10 kg kjøtt. Andel lam: kr 1 550.

Andelene hentes på Nordby/Aslaksrud eller på drop-punkt i Oslo. Og vi skal nok få andelen til deg om det ikke er naturlig å hente noen av disse stedene 😉 Bare ta kontakt, dette ordner vi sammen: post@hadelandel.no.

Hønene koser seg på Granli og eggene sykles/kjøres rundt til oss av bonden med jevne og ujevne mellomrom. Egg kan også plukkes opp på drop-punkt i Oslo. Andelshaverne deler på egg fra 35 glade og fornøyde høner fra mai til april (2021). Eggandel: kr 1 660.