Viktig arbeid og datoer i 2023!

Arbeidsøkter på hverdager starter kl 1700 om ikke annet er oppgitt.


Februar – Påmeldingen er åpen!

Onsdag 15.03 – Digitalt informasjonsmøte kl 1900

April/mai: Gjøre klar bedd til såing og planting.

Tirsdag 02.05 – Setting av tidligpoteter kl 14-16

Tirsdag 09.05 – Planting av tomater inne fra kl 17 og informasjonsmøte på jordet kl 18. Ta også gjerne med interesserte til planting!

Lørdag 20.05 og søndag 21.05 – Setting av poteter fra kl 12 og utover dagen

Onsdag 24.05 – Planting av kål og purre fra 17-19 og møte med forskerene fra SIFO fra kl 19

Program for møte med Hadeland andelslandbruk

  1. Erfaringer fra en italiensk andelsorganisasjon CSA: Naturalmente in Trentino v/ Stipendiat Mattia Andreola.
  2. Medlemsundersøkelse. (SIFO presenterer utkast til spørsmål/tema som kan være aktuelle å kartlegge)
  3. Dialog

Søndag 28.05 – Åpningsdag! Planting av utetomater, squash, hokkaido, bønner og sukkererter fra kl 12

Søndag 25.06 – Ugras / mating – Sommerfest

Søndag 09.07 – Start drop – punkt levering?

Søndag 27.08 – Høstfest

Onsdag 04.10 – Potetopptaking

Søndag 15.10 – Siste drop – punkt levering?

Tid for å være «litt bonde»?

Hadeland Andelslandbruk (HA) har base i Jevnaker, og har medlemmer fra Oslo til Brandbu. Medlemmene har glede av
lokalt produsert mat med høye miljøstandarder, og hageliv i det ca 5 daa store jordet med grønnsaker og blomster. I
tillegg treffer man hyggelige mennesker hvis man vil!
Da Andelslandbruk ble introdusert i Norge i 2003, som et pionerprosjekt i regi av Norges Vel, hentet vi inspirasjon og erfaringer fra Japan, Tyskland, USA m.fl. for å se om dette kunne være aktuelt også i Norge. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper en andel av en definert produksjon – ikke et produkt – og på den måten inngår et nært samarbeid med den/de som produserer maten. Som forbruker får man da innsikt i produksjonen, i økonomien, man deler sorger og gleder, inklusive årsvariasjoner i avlinger/produksjon. Landbruket trenger en tydeliggjøring av sitt viktige samfunnsoppdrag, mange forbrukere ønsker bedre tilgang til lokal mat med høye miljøstandarder, og mange ønsker å ta
aktivt del i et fint hagebruk.

De siste par årene har vi opplevd samfunnsendringer som styrker ønsket om større nærhet mellom bønder/gartnere og forbrukere. Først pandemi, nå krig i Europa. Mange har fått øynene opp for de nære ting.

Hadeland Andelslandbruk er ett av nå over 90 andelslandbruk i Norge, se
hjemmesiden https://hadelandel.wordpress.com. Organisasjonen Økologisk Norge koordinerer det nasjonale nettverket, se http://www.andelslandbruk.no. HA er organisert som et samvirke, og har samarbeidsavtaler med tre gårder i Jevnaker-området:
– Nordby; Med jorde ned mot Randsfjorden, storfe og utegris.
– Aslaksrud; Med småplanteproduksjon og sau. (Økologisk)
– Granli; Med verpehøns, frukt og bær.
Som medlem kan man kjøpe andel i en eller flere av produksjonene. Det er årsmøtet i januar/februar som velger styre, og vedtar plan og budsjett for kommende år. Plan og budsjett er resultat av dialog mellom styret og produsentene. Prisen for en andel er vedtatte kostnader delt på antall medlemmer.

Jordet vårt har over 40 ulike slag med grønnsaker, poteter og blomster. Noe er sesongvare, noe er lagringsvare. Hver andel koster drøyt 4000,- hvorav det meste benyttes til å lønne en profesjonell gartner på deltid. Det forventes min 6 timers arbeidsinnsats fra hvert medlem i løpet av sesongen. Hver uke i ca 5 måneder mottar medlemmene et nyhetsbrev med beskjed om hvilke produkter som er klar til høsting, og ca mengde pr andel. Så er det opp til en hver å komme å hente sin andel når det passer. Man kan velge å komme til avtalt «arbeidsøkt» – vanligvis onsdag ettermiddag jobbe litt, høste sin andel, småspise sukkererter og bringebær, og prate litt med andre. Eller man kan velge å komme
til en annen tid, og være alene i «paradis».
Vel hjemme kan man gleder seg over masse sunn mat og friske blomster hver uke fra mai til oktober!
De som har egg-andel får egg ca hver annen uke. Om høsten er det slaktetid, og andeler fra sau/lam, gris og storfe leveres ut.

Andelslandbruk og beslektede initiativ er raskt voksende i hele Europa. Hadeland Andelslandbruk har gleden av å være tilknyttet forskningsprosjektet FOOdIVERSE, gjennom samarbeid med Forbruksforskningsinstituttet Sifo ved OsloMet. Formålet med prosjektet er å bidra til et større mangfold i den lokale produksjonen og omsetningen av mat. Prosjektet samarbeider med fire andre universiteter i Europa: Giessen i Tyskland, Krakow i Polen, Trento i Italia og Coventry i England. Alle har knyttet til seg såkalte «Living Labs», konkrete virksomheter/møteplasser der folk utvikler nye ideer og skaper noe sammen. Perspektivet blir unektelig utvidet når vi får kommentarer fra Polen om at det er kun de lokale matinitiativene folk der kan stole fullt og helt på nå.


Det inviteres til informasjon og omvisning på jordet 4. mai kl. 17.00 – velkommen!


Maria Bjune, styremedlem
Gunnar Vittersø, forsker ved Sifo.

Kjøttandel med ung ku/kvige

Nå er vi endelig klare for å dele kjøttandeler med ung ku/kvige med dere. Dette er svært eksklusiv mat som kommer rett fra marka til våre bord. Det hender at kuer får en kalv, men ikke tar seg igjen. Og det hender at kviger aldri tar seg. Disse blir vanligvis slaktet om høsten når de kommer hjem fra skogsbeite. På Nordby vet man allerede nå at det er ei slik ung ku i år, sommersesongen vil vise om det blir flere? Ett dyr er 8 andeler, derfor venteliste utover 8 andeler. Nøyaktig hva slaktevekta blir vet man ikke på forhånd, men normalt er det 220-250 kg minus 30-35% bein og avskjær. Stikkord her er altså VENTELISTE. Påmending HER.

Påmeldingen for 2023 er i gang!

Nå er påmeldingen til sesongen 2023 i gang! TRYKK HER for å melde deg på.

Du som var med i fjor kan bruke medlemsnummeret eller telefonnummeret ditt for en enklere påmelding.

Høres en hel kjøttandel litt mye ut? Ta kontakt med oss på post@hadelandel.no for å dele en andel med andre.

VI GLEDER OSS!! 🙂

Ledige andeler av kalv, lam og egg!

Spiser du kjøtt? Hadde det ikke vært fint å vite at kjøttet du spiser kommer fra dyr som har det bra? Og at du visste hvem som stelte dyrene, og at du kunne påvirke produksjonen? Bli andelshaver da vel! Meld deg på her

Lammene våre holder til på Aslaksrudi Åsbygda i nærheten av Jevnaker, og kalvene på Nordby, også i Jevnaker (se mer info her på hjemmesiden). Både lam og kalver beiter i Nordmarka om sommeren.

Kalvene slaktes hjemme på gården. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i februar (2021). En andel er for 1/8 kalv, som gir ca 20-23 kg kjøtt. Andel kalv: kr 4 450.

Økologisk lam fra Aslaksrud gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for et halvt (1/2) lam, som gir ca 10 kg kjøtt. Andel lam: kr 1 550.

Andelene hentes på Nordby/Aslaksrud eller på drop-punkt i Oslo. Og vi skal nok få andelen til deg om det ikke er naturlig å hente noen av disse stedene 😉 Bare ta kontakt, dette ordner vi sammen: post@hadelandel.no.

Hønene koser seg på Granli og eggene sykles/kjøres rundt til oss av bonden med jevne og ujevne mellomrom. Egg kan også plukkes opp på drop-punkt i Oslo. Andelshaverne deler på egg fra 35 glade og fornøyde høner fra mai til april (2021). Eggandel: kr 1 660.