Bærekraft i praksis

Å være andelsbonde er i vinden for tiden!

Nå kan du kalle deg bonde uten å være spesielt bondsk – bare du er deleier i et andelslandbruk sier Yngve Ekern (http://www.yngveekern.no). Du kan altså bli hobbybonde og del av en raskt voksende bevegelse. Antallet andelslandbruk er tidoblet på tre år. Det betyr at stadig flere vanlige – gjerne urbane! – folk bryr seg om hvordan maten vår blir til.

IMG_0889

Ferske grønnsaker rett fra jorda!

Synes du det høres fristende ut å høste dine egne grønnsaker? Det kan du enkelt gjøre som andelbonde hos Hadeland andelslandbruk. Vi planlegger, dyrker og høster i fellesskap. Du melder deg på, betaler din andel og møter opp på Falang gård i Vestre Gran. Her kan du komme å gå som du vil i sesongen, være med å så frø, plante ut småplanter, luke og ikke minst høste!

Vår gartnergruppe vil forberede, legge til rette og passe på slik at vi får en best mulig avling. Men vi er avhengig av mange hjelpsomme hender.

Sosialt er det også – hvis du vil!

Det er hyggelig å slå av en prat når du treffer andre på åkeren og delta i et sosialt fellesskap. En andelsbonde forplikter seg til å bidra med noen timer dugnad (inntil 6 timer) i løpet av sesongen. Dette fordi vi ønsker at andelsbonden skal ha et forhold til jorda og stedet maten dyrkes på. Vi håper mange vil sette pris på å treffes til dugnad eller sommerfest.

Du er velkommen til både å nyte og yte! Bruk vårt samlingshus og nyt landskapet (vi lokker med brødbakst i bakerovnen under fellesdugnader).

img_1467-1

 

Dyrevelferd

Andelslandbruk er direkte samarbeid mellom bonde og forbruker, og gir tilgang til lokalprodusert, fersk og variert mat, som er produsert med tanke på rettferdighet, miljø og dyrevelferd.  Hos oss får du ikke bare et forhold til jorda og stedet, men også dyra.

Dyr som går ute på beite er med på å hindre gjengroing av kulturlandskapet samtidig som de får et lykkelig liv mht helse og trivsel, vinn – vinn for begge parter.

Godt nytt grønt år!

2016 blir et spennende år hvor vi endelig skal etablere oss som Hadeland andelslandbruk. Det betyr mer planlegging nå i januar.

Vi gleder oss til etterhvert å sette spaden i jorda på Falang og vise frem de flotte dyra på Nordby og Aslaksrud.

 

DSC_0124

Fra jordet på Falang med samlingshuset like ved.

Andelslandbruk

Andelslandbruk skiller seg ut fra andre alternative måter å skaffe seg økologisk, kortreist mat på, som abonnementsordninger, Bondens Marked og gårdsbutikker, på flere måter. Her er tre viktige forskjeller:

  1. Dialog mellom bonden og forbrukeren
    Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbrukere. Ved å ha tett kommunikasjon og god dialog mellom bonden og andelshaverne, kan man enkelt tilpasse behov og begrensninger. Vanligvis er slik kommunikasjon enveisrettet i form av at du blir tilbudt en vare som du kan velge og kjøpe eller ikke. I et andelsgårdsbruk er du som andelshaver med å påvirke hva som dyrkes (”selges”) og på den måten skreddersyr tilbud og etterspørsel. Andelshaverne er medansvarlige for produksjonen.
  2. Delt avling – delt risiko
    I et andelslandbruk deler man avlingen og dermed risikoen. På denne måten slipper bonden å stå alene med ansvaret for å produsere maten vi trenger. Alle har et felles ansvar for å ta vare på jorden og for å for å håndtere ev. utfordringer i forhold til klima og miljø. Med andelslandbruk er risikoen jevnere fordelt og alle er med på å dra lasset.
  3. Åpen og gjennomsiktig økonomi
    Økonomien i et andelslandbruk er transparent slik at du som andelshaver alltid vet hvordan og til hva pengene brukes. Det finnes ingen skjulte kostnader eller ønske om profitt.
Kilde: Øverland andelslandbruk (http://overlandel.no/om-andelslandbruk/). Øverland er Norges første andelslandbruk og har 10 års jubileum i 2016.

Lenker for mer informasjon om andelslandbruk: