Granli småbruk

Granli

Granli småbruk ligger idyllisk til på vestsida av Randsfjorden i Jevnaker kommune. Jorda drives på en litt gammeldags måte med minst mulig maskinbruk. Vi bygger opp hagen og jorda etter biodynamiske prinsipper. Dermed får vi en fruktbar jord som er full av liv og som gir oss gode produkter tilbake.

Her holder de 35 hønene som skal produsere egg for andelslandbruket til. De bor i første etasje i stabburet og har egen dør ut hvor de kan gå fritt omkring. De er av rasene: Svart Minorka, Plymuth Rock, Rohde Island Red og Islandshøne. Her bor det også to haner og i juni i år (2016) kommer kyllingene.

På Granli dyrker vi grønnsaker, frukt og bær. Det vi høster foredler vi til blant annet saft og syltetøy. Vi produserer ved og litt høy. I tillegg selger vi Vaskenøtter i nettbutikken vår vaskenøtter og økologiske tørrvarer som pakkes om og kjøres ut ca en gang i måneden.

Vi som bor her i tillegg til hønene er Johanne, Jorunn, Berit, Karine og Trond, hundene Akitus og Cara, arbeidshestene Luna og Nasti, ponnien Fiorella og kattene Silva, Husky og Pjam.