Nordby gard

På Nordby skal barn og voksne ha en unik mulighet til å bli kjent med livet på garden, i skogen og ved fjorden gjennom hele året.

Garden ligger 2,5 km nord for Jevnaker sentrum, på vestsiden av Randsfjorden, og drives av Mari Bjertnæs og Bjørge Endrerud sammen med barna Andreas, Sigrid og Thorstein. Hele familien bor og arbeider på garden.

Gården

Garden har ammeku, utegris, gras- og kornproduksjon og skog. I tillegg har vi egen gardsbarnehage med 50 barn og 16 årsverk. Les mer om barnehagen her: Nordby Gardsbarnehage

Dyrehold

Vi har 36 ammekuer, noen kviger til rekrutering og avlsokse i et løsdriftfjøs med halmtalle. Det blir fort 75 dyr tilsammen. Besetningen består stort sett av Angus/Charolais krysninger.

Kalvingen foregår i februar/mars. På denne måten kan kalven nyttiggjøre seg det beste beitet allerede i mai.
Dyra går på innmarksbeite rundt garden fra begynnelsen av mai fram til St. Hans, for så å reise på «ferie» i Nordmarka. «Krøttersleppet» blir grundig markert med rømmegraut ved Tverrsjøen. Fram til slutten av september har kuer og kalver den beste tilgang på urter og gras i et variert terreng.
Nordmarka beitelag består av bøndene som slipper storfe på utmarksbeite i Nordmarka. Beitelaget sørger for tilsyn i beitesesongen.

Tilbake på garden i september er det på nytt innmarksbeite hvor vi etter hvert tilleggsfòrer dyra med gras. Dyra får gå ute fram til november/desember.

Gris kjøpes inn som smågris i mai/juni og slippes ut med en gang. Ute er grisen i sitt rette element med tilgang på godsaker under bakken som den kan grave etter, gjørmebad og liggeplass med halm under tak. Grisene spiser frukt/ grønnsaker/ brød/ kjøtt og all annen mat vi gir de. Vi tar imot matrester fra barnehagen og andre som ønsker å gi dyra dette i stedet for å kaste maten. Kraftfòr er også en viktig del av kosten deres.

Grisene har gode dager ute i all slags vær fram til slakting i oktober/november. Det er en rutinert slakter som kommer og hjelper oss på denne spesielle dagen. Vi tar vare på og bruker alt av kjøtt og innmat fra dyret.

Barna i gardsbarnehagen får delta så mye de selv ønsker under slakting. Her skånes bare de som ikke vil, barna får muligheten til å oppleve slaktingen på nært hold og det gir en unik mulighet til å forstå hvor maten vi spiser kommer fra. Andelseiere vil kunne delta på en egen slaktedag og eventuelt deling og foredling (feks lage pølser).

På garden finnes også høner og kaniner, de bor i Veslefjøset og det er hovedsakelig barnehagen som har ansvaret for disse. I sommerhalvåret har vi lamunger som barna får mate, stelle og kose med fram til slakting i oktober/november.

Katter er både til kos og nytte og bidrar til å holde musebestanden under kontroll hos oss.

Hilsen Andreas, Sigrid, Thorstein, Mari og Bjørge

Barn