Om andelslandbruk

Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, vanligvis for ett år av gangen, og deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

Det unike med andelslandbruk er at du som andelseier først og fremst forplikter deg til å opprettholde en gitt måte å produsere mat på, mens betalingen for en viss mengde produkter kommer i andre rekke.

I praksis betyr dette at du som andelshaver har mulighet til å være med å påvirke hva som skal produseres og hvordan, men ikke har noen garanti for nøyaktig hvor stor mengde grønnsaker du feks får – siden det avhenger av hvordan sesongen blir. Medvirkningsmuligheten i organiseringen knytter forbruker og bonde tettere sammen, og gir andelshavere mulighet til å forstå hva som skal til for å produsere maten vi spiser.

Man kan definere andelslandbruk, eller Community Supported Agriculture (CSA) som et partnerskap mellom bønder og forbrukere hvor ansvar og belønninger fra jordbruket deles. Andelshavere betaler en forhåndsbestemt sum, tar del i produksjonen på en gård eller et jorde, deltar i driften etter evne, og høster etter behov.

Andelslandbruk handler om å ta ansvar for vår egen mat, fra gården til spisebordet. Det handler om et felles ansvar for å bygge lokale og rettferdige matsystemer. God jordbrukspraksis, produktivitet og lønnsomhet er forutsetninger for funksjonen til slike matsystem.

Det handler om ekte, rettferdig og ren mat.

Egg

Andelslandbruk skiller seg ut fra andre alternative måter å skaffe seg økologisk, kortreist mat på, som abonnementsordninger, Bondens Marked og gårdsbutikker, på flere måter. Her er tre viktige forskjeller:

  1. Dialog mellom bonden og forbrukeren
    Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbrukere. Ved å ha tett kommunikasjon og god dialog mellom bonden og andelshaverne, kan man enkelt tilpasse behov og begrensninger. Vanligvis er slik kommunikasjon enveisrettet i form av at du blir tilbudt en vare som du kan velge og kjøpe eller ikke. I et andelsgårdsbruk er du som andelshaver med å påvirke hva som dyrkes (”selges”) og på den måten skreddersyr tilbud og etterspørsel. Andelshaverne er medansvarlige for produksjonen.
  2. Delt avling – delt risiko
    I et andelslandbruk deler man avlingen og dermed risikoen. På denne måten slipper bonden å stå alene med ansvaret for å produsere maten vi trenger. Alle har et felles ansvar for å ta vare på jorden og for å for å håndtere ev. utfordringer i forhold til klima og miljø. Med andelslandbruk er risikoen jevnere fordelt og alle er med på å dra lasset.
  3. Åpen og gjennomsiktig økonomi
    Økonomien i et andelslandbruk er transparent slik at du som andelshaver alltid vet hvordan og til hva pengene brukes. Det finnes ingen skjulte kostnader eller ønske om profitt.

Relevante lenker om andelslandbruk:

Vil du lese mer om økologisk mat og produksjon:

Viser også til Øverland andelslandbruk som vi bla har brukt som kilde