Bli andelshaver

Trykk her og sett deg på mailinglista vår om du vil ha informasjon om Hadeland andelslandbruk

VI GLEDER OSS TIL EN NY SESONG!! 🙂

Grønnsaksandel
Grønnsaker*, urter*, blomster*, osv, fra Nordby gård. Voksne trenger en hel (1) andel og ungdom 10-18 år og honnør en halv (0,5) andel, barn under 10 år er gratis. Hel grønnsaksandel: kr 4 100. Dersom du ønsker ferdig høstede grønnsaker kan du betale Høsteservice: kr 100 pr gang.

Kjøttandel utegris
Utegriser* fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for 1/4 gris. Andel gris: kr 4 000. Vi slakter av grisene hjemme.

Kjøttandel kalv
Kalver fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i februar (2021). En andel er for 1/8 kalv. Andel kalv: kr 4 550.

Kjøttandel lam
Økologisk lam fra Aslaksrud gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for et halvt (1/2) lam. Andel lam: kr 1 600.

Egg
Egg* fra Granli Økologiske Småbruk. Andelshaverne deler på egg fra 35 glade og fornøyde høner fra mai til april (2022). Eggandel: kr 1 800.

Kjøttandel ung ku/kvige
Ung ku fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i oktober/november 2021. En andel er 1/8 dyr. Påmeldinger utover 8 andeler vil komme på venteliste, da det er for tidlig å si om det blir flere enn ett dyr i år. Andel ungku/kvige: kr 4 450.

Andel i frukt og bær
Granli småbruk har frukt og bær. De inviterer medlemmer i HadelAndel til å ta del i denne produksjonen og i veien videre til saft og syltetøy. En andel består av 5 kg bær/frukt til saft og 3 kg bringebær til syltetøy, det blir 7 flasker saft (á 750 cl) og 7 glass bringebærsyltetøy (à 350 gram).  Andelshaverne er velkomne til å delta i innhøsting og produksjon. Andel frukt & bær: kr 1 050,-. 

Andelsinnskudd/Innmeldingsavgift
Innmeldingsavgift er en engangsinnbetaling for andelshavere over 18 år. Den er satt til kr 200 og vil bidra til samvirkets egenkapital.

*Dyrket/produsert etter økologiske prinsipper